Privacyverklaring

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WE VERZAMELEN EN WAAROM WE DIE VERZAMELEN


Contactformulieren

Door het contactformulier in te vullen worden uw gegevens beveiligd gemaild en opgeslagen op de servers van bisdomhaarlem-amsterdam.nl.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies om website verkeer te analyseren, zodat we de functionaliteit en effectiviteit kunnen verbeteren. Met cookies volgen wij uw internetgedrag binnen onze site.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics
We gebruiken Google Analytics op de bezoekers aantallen en het gedrag van de bezoeker te analyseren. Deze gegevens worden bewaard bij Google. De gegevens worden anoniem opgeslagen.

MET WIE WE UW DATA DELEN

Wij beheren zelf uw data en delen deze niet met derde partijen.

HOE LANG WE JOUW DATA BEWAREN

Wanneer je een contactaanvraag doet dan wordt die gegevens en de metadata van die aanvraag voor altijd bewaard.

WAAR WE JOUW DATA NAARTOE STUREN

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Bisdom Haarlem-Amsterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@webheld.nl, die dit verzoek namens het bisdom Haarlem-Amsterdam in behandeling zal nemen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Bisdom Haarlem-amsterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden kunnen wij niet verwijderen.

WELKE RECHTEN JE HEBT OVER JOUW DATA

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

CONTACTINFORMATIE

Bisdom Haarlem-amsterdam
Postbus 1053
2001 BB Haar­lem
023 - 511 26 00
info@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

AANVULLENDE INFORMATIE

Hoe we uw data beveiligen
De website is beveiligd met een SSL certificaat waardoor de data over een beveiligde verbinding wordt verstuurd.