Reserveren

door meevieren.nl

Bisdom Haarlem-Amsterdam biedt u in samenwerking met meevieren.nl de mogelijkheid gebruik te maken van dit reserveringssysteem. 

Titel

Subtitel

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam

Welkom op deze pagina van de Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam. Hier kunt u reserveren voor onze Missen.
Welcome to this page of Church of Our Lady in Amsterdam. Please make your reservation for Mass here.

A Short Dictionary of Dutch Terms Used:

  • Aanmelden = Make reservation, Viering = Holy Mass, Kies = Select.
  • Plaats = Seat.
  • Bij negatief aantal plaatsen komt u op een wachtlijst = In case of a negative number of seats, you will be added to the waiting list.
  • Voornaam = Name, Achternaam = Surname.
  • Wat is het totaal aantal personen waar u mee komt = The total number of persons you make a reservation for.
  • Gezondheidsverklaring. Ik verklaar dat zowel ik als de personen die met mij meekomen op dit moment geen ziekteverschijnselen hebben. Indien wij deze ontwikkelen zullen wij ons afmelden = Declaration of health. I declare that I and the persons I take with me have no signs of illness. If we develop these, we will cancel our reservation.
  • Toestemming. Ik geef toestemming tot het verwerken van mijn gegevens = Permission. I agree that my data will be stored (GPPR and AVG regulation).
  • Bedankt voor uw reservering. U zult per mail een automatische bevestiging ontvangen = Thank you for your reservation. You will receive a confirmation.
  • Nog een reservering doen = Make another reservation.