Reserveren

door meevieren.nl

Bisdom Haarlem-Amsterdam biedt u in samenwerking met meevieren.nl de mogelijkheid gebruik te maken van dit reserveringssysteem. 

Titel

Subtitel

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam

Welkom op deze pagina van de Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam. Tevoren reserveren is niet langer nodig.
Welcome on this page of Church of Our Lady in Amsterdam. It is no longer necessary to make a reservation.

A Short Dictionary of Dutch Terms Used:

  • Aanmelden = Make reservation, Viering = Holy Mass, Kies = Select.
  • Plaats = Seat.
  • Bij negatief aantal plaatsen komt u op een wachtlijst = In case of a negative number of seats, you will be added to the waiting list.
  • Voornaam = Name, Achternaam = Surname.
  • Wat is het totaal aantal personen waar u mee komt = The total number of persons you make a reservation for.
  • Gezondheidsverklaring. Ik verklaar dat zowel ik als de personen die met mij meekomen op dit moment geen ziekteverschijnselen hebben. Indien wij deze ontwikkelen zullen wij ons afmelden = Declaration of health. I declare that I and the persons I take with me have no signs of illness. If we develop these, we will cancel our reservation.
  • Toestemming. Ik geef toestemming tot het verwerken van mijn gegevens = Permission. I agree that my data will be stored (GDPR and AVG regulation).
  • Bedankt voor uw reservering. U zult per mail een automatische bevestiging ontvangen = Thank you for your reservation. You will receive a confirmation.
  • Nog een reservering doen = Make another reservation.