Reserveren

door meevieren.nl

Bisdom Haarlem-Amsterdam biedt u in samenwerking met meevieren.nl de mogelijkheid gebruik te maken van dit reserveringssysteem. 

Titel

Subtitel

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

St. Bonifatius Zaandam

Welkom op de reserveringspagina van de St. Bonifatiusparochie in Zaandam. Met ingang van zaterdag 25 september 2021 hebben de Nederlandse bisschoppen besloten om de an­der­halve meter afstands­regel bij kerk­be­zoek los te laten en dat vooraf opgeven en regis­te­ren niet meer nodig zal zijn. De gelovigen worden door de bisschoppen uitdrukkelijk gevraagd om reke­ning met elkaar te hou­den zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Alle basis­regels blijven gel­den: han­den wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuis­blij­ven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnen­ruim­tes. De dringende vraag om verant­woor­de­lijk­heid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vie­rin­gen hoeven geen coronatoegangsbe­wijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk. De parochieraad Bonifatiusparochie