Reserveren

door meevieren.nl

Bisdom Haarlem-Amsterdam biedt u in samenwerking met meevieren.nl de mogelijkheid gebruik te maken van dit reserveringssysteem. 

Titel

Subtitel

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

St. Bonifatius Zaandam

Welkom op de reserveringspagina van de St. Bonifatiusparochie in Zaandam. Door de toename van het aantal coronabesmettingen, mogen wij per viering nog maar 30 mensen verwelkomen. Om deel te nemen aan de vieringen is aanmelden verplicht. Om iedereen een gelijke kans te geven, hebben wij besloten om tijdelijk het online aanmelden voor de vieringen te sluiten. Indien u wenst te reserveren, dan dient u dit telefonisch te doen door de parochie te bellen, iedere zaterdag tussen 9.00 en 12.00. Tevens is het zo dat u maar voor één viering per weekend kunt reserveren. Wij hopen op deze manier meerdere mensen een kans te bieden een viering te kunnen bijwonen.