Reserveren

door meevieren.nl

Bisdom Haarlem-Amsterdam biedt u in samenwerking met meevieren.nl de mogelijkheid gebruik te maken van dit reserveringssysteem. 

Titel

Subtitel

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

St. Bonifatius Zaandam

Welkom op de reserveringspagina van de St. Bonifatiusparochie in Zaandam. Met ingang van vrijdag 25 februari 2022 vervallen voor de Rooms-katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand. Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygi├źneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort. De parochieraad van St. Bonifatiusparochie